כסף הוא במרכז Mirodrome, כך הוא הופך להיות המדיום של הפרויקט. / הכסף הוא במרכז Mirodrome פיתח ליצירת בינונית של העבודה. O. Vilaspasa, פריז 2,010

דיו + דולרים שחורים